NU KAN NI ÄVEN BOKA TID VIA BOKA DIREKT GENOM ATT KLICKA PÅ BOKA DIREKT PÅ FÖRSTA SIDAN HÄR!

Det går också bra att önska/boka tid via kontaktformuläret under rubriken "kontakta oss", vi svarar om ledig tid så snart vi kan.

 

 

Viktig information i Corona/virus-tider! 

Har du hosta, snuva, feber eller halsont oavsett om du bara känner dig lite sjuk - stanna hemma! Den som uppvisar dessa symtom hos oss kommer vi inte kunna ta emot i fotvårdslokalen.

Vi värdesätter att ni följer och respekterar detta för er, vår och andras hälsa. 

*Vi slopar krav på att avboka inom 24 timmar för att slippa bli debiterad. Det viktiga är att du kontaktar oss på telefon/sms/mail att du inte kan komma. Skulle du däremot utebli utan att ha lämnat meddelande om det - debiterar vi hela beloppet.

*Vi desinficerar regelbundet alla ytor som ni kunder kommer i kontakt med på besöket hos oss. T ex armstöd, handtag, skohorn, kortmaskin och toalett och tvättställ. Efter VARJE kund desinficerars kundstolen inklusive armstöd, dörrhandtag och dörröppnare.

*Vi erbjuder handdesinfektion till er att fritt använda när ni kommer och går. Vi erbjuder även muskydd att använda för Er som önskar. Vi själva använder munskydd eller visir under Ert besök hos oss.

*Vi arbetar inte om vi själva är sjuka, känner oss sjuka, har symtom från hals, näsa och luftrör och vi kan komma att med kort varsel ändra din tid på grund av egen sjukdom.
Vi värnar om de äldre och sjuka samt att arbeta effektivt med att förhindra en alltför snabb smittspridning av framförallt Corona-viruset.

Vi följder noggrant information och rekommendationer från Folkhälsomyndigheten och Smittskyddsinstitutet.
 

GDPR 20180525

INTEGRITETSPOLICY 20180525

 

Personuppgiftsansvarig är:

Gunbritt Assfahanys Fotvård. Arkitektvägen 6, nb 168 32 Bromma. Tel: 08257966.

Vi hanterar alltid våra kunder/ patienters personuppgifter på ett tryggt och bra sätt.

I denna integritetspolicy som vi sammanställt kan du läsa mer om vad detta innebär. 

Syftet med denna policy är att visa hur Gunbritts Fotvård hanterar personuppgifter som vi får del av när Du är i kontakt med oss. I enlighet med EUS Dataskyddsförordning GDPR General Data Protection Regulation. Policyn omfattar alla behandlingar där personuppgifter hanteras.

Denna policy är förankrad hos alla medarbetare/konsulter.

Information vi samlar in om dig

Vi kan komma att samla in dina uppgifter när du tillhandahåller sådan information till oss via vår hemsida, eller bokningssida. På vår hemsida och Boka Direkt finns möjlighet att boka behandlingstid. Dina uppgifter som du lämnar i samband med bokningen hanteras av oss eller av ett externt system. Om du vill ha hjälp med att ta bort dina uppgifter från bokningssystemet så ber vi dig att kontakta oss.

Om du är i kontakt med oss med anledning av att du söker arbete hos oss kommer vi att hantera de uppgifter du skickar till oss i dina ansökningshandlingar.

Vid arbete som konsult hos oss, hantera personuppgifter i konsultavtal.

Uppgifter om din hälsa

När du nyttjar våra vårdtjänster, fotvårdsbehandlingar, kommer du att dela med dig av personuppgifter i syfte att vi ska fullgöra våra behandlingar på bästa sätt, enligt lag gällande journalföring. Sådana uppgifter hanteras i enlighet med patientdatalagen och andra tillämpliga lagar inom hälso- och sjukvård.

Ändamål och laglig grund för hantering av dina personuppgifter

Vi hanterar kontaktuppgifter för att kunna utföra våra tjänster/behandlingar och hålla en löpande kontakt med våra kunder. Vi hanterar dina uppgifter med stöd av avtal eller samtycke från kunder/patienter. Vi hanterar enbart uppgifter inom EU/EES.

Med vem vi delar dina personuppgifter

Dina personuppgifter kan komma att delas med den Vårdcentral som remitterat Dig. Eller för konsult inom skoteknik, när det krävs för att vi ska kunna tillhandahålla god vård med våra tjänster/behandlingar till dig, med kravet att dessa parter godkänner att hålla informationen konfidentiell.

Uppgifter om din hälsa hanteras i enlighet med patientdatalagen och andra tillämpliga lagar inom hälso- och sjukvård.

 

Du har laglig rätt att:

Få tillgång till Dina personuppgifter vi har om dig, få dina personuppgifter rättade, begära begränsning av, eller invända mot vår hantering av dina personuppgifter.

Att få dina personuppgifter raderade.

Om du vill få kopia på dessa ber vi dig kontakta oss.

Avseende hantering av personuppgifter som grundar sig på ditt samtycke kan denna hantering avslutas genom återkallelse av samtycket.

Om du inte är nöjd med det sätt på vilket vi har hanterat dina personuppgifter, har du rätt att anmäla detta till Datainspektionen eller annan behörig tillsynsmyndighet.

 

Hur vi skyddar dina personuppgifter

Vi har vidtagit lämpliga säkerhetsåtgärder för att skydda dina uppgifter så att de inte ska försvinna, ändras eller utsättas för obehörig åtkomst.

 

Hur länge vi sparar dina personuppgifter

Dina personuppgifter sparas så länge det finns ett ändamål i enlighet med denna integritetspolicy eller i enlighet med lag. Patientdatalagen. Dina bokningsuppgifter raderas om Du inte varit i kontakt med oss på 1 år.

 

Bromma den 24 maj 2018

 

2018-05-24 23:34

Tillbaka